Možnosti dostave

Vsa vaša naročila dostavljamo v kraje po celotni Sloveniji. Popoldanska dostava je žal omejena na spodnje kraje.

Imate vprašanje?

Možnosti dostave

Vsa vaša naročila dostavljamo v kraje po celotni Sloveniji. Popoldanska dostava je žal omejena na spodnje kraje.

Imate vprašanje?

Seznam pošt za popoldansko dostavo po 16. uri

Dostava po 16. uri je mogoča samo za spodnje kraje.

Zap. št. Pošta Zap. št. Pošta
1. 5270 Ajdovščina 100. 3331 Nazarje
2. 6280 Ankaran 101. 1357 Notranje Gorice
3. 9253 Apače 102. 5000 Nova Gorica
4. 9231 Beltinci 103. 8000 Novo mesto
5. 4260 Bled 104. 2317 Oplotnica
6. 4264 Bohinjska Bistrica 105. 2312 Orehova vas
7. 1353 Borovnica 106. 2270 Ormož
8. 8294 Boštanj 107. 2211 Pesnica pri Marib.
9. 5230 Bovec 108. 3301 Petrovče
10. 8280 Brestanica 109. 6330 Piran
11. 1351 Brezovica pri Ljublj. 110. 6257 Pivka
12. 8250 Brežice 111. 3254 Podčetrtek
13. 3000 Celje 112. 1355 Polhov Gradec
14. 4207 Cerklje na Gor. 113. 2319 Poljčane
15. 1380 Cerknica 114. 3313 Polzela
16. 5282 Cerkno 115. 6320 Portorož
17. 9232 Črenšovci 116. 6230 Postojna
18. 2393 Črna na Koroškem 117. 2331 Pragersko
19. 8340 Črnomelj 118. 3312 Prebold
20. 5210 Deskle 119. 4205 Preddvor
21. 6215 Divača 120. 1352 Preserje
22. 1233 Dob 121. 2391 Prevalje
23. 3204 Dobrna 122. 2250 Ptuj
24. 1356 Dobrova 123. 2327 Rače
25. 5212 Dobrovo v Brdih 124. 1433 Radeče
26. 1431 Dol pri Hrastniku 125. 9252 Radenci
27. 1262 Dol pri Ljubljani 126. 2360 Radlje ob Dravi
28. 8350 Dolenjske Toplice 127. 1235 Radomlje
29. 1230 Domžale 128. 4240 Radovljica
30. 5294 Dornberk 129. 1381 Rakek
31. 2370 Dravograd 130. 2390 Ravne na Koroškem
32. 2272 Gorišnica 131. 5292 Renče
33. 9250 Gornja Radgona 132. 1310 Ribnica
34. 3342 Gornji Grad 133. 3272 Rimske Toplice
35. 1290 Grosuplje 134. 3250 Rogaška Slatina
36. 2311 Hoče 135. 2342 Ruše
37. 1354 Horjul 136. 2352 Selnica ob Dravi
38. 1430 Hrastnik 137. 8333 Semič
39. 5280 Idrija 138. 8281 Senovo
40. 1292 Ig 139. 8290 Sevnica
41. 6250 Ilirska Bistrica 140. 6210 Sežana
42. 1295 Ivančna Gorica 141. 2380 Slovenj Gradec
43. 6310 Izola 142. 2310 Slovenska Bistrica
44. 4270 Jesenice 143. 3210 Slovenske Konjice
45. 8261 Jesenice na Dolenj. 144. 1216 Smlednik
46. 2351 Kamnica 145. 1317 Sodražica
47. 1241 Kamnik 146. 5250 Solkan
48. 5213 Kanal 147. 5281 Spodnja Idrija
49. 2325 Kidričevo 148. 2241 Spodnji Duplek
50. 1412 Kisovec 149. 1242 Stahovica
51. 5222 Kobarid 150. 1386 Stari trg pri Ložu
52. 1330 Kočevje 151. 8351 Straža
53. 6223 Komen 152. 5261 Šempas
54. 1218 Komenda 153. 5290 Šempeter pri Gorici
55. 6000 Koper 154. 3311 Šempeter v Sav.dol.
56. 8311 Kostanjevica na Kr. 155. 4208 Šenčur
57. 6240 Kozina 156. 2212 Šentilj v Slov. gor.
58. 3260 Kozje 157. 8310 Šentjernej
59. 4000 Kranj 158. 3230 Šentjur
60. 4280 Kranjska gora 159. 1296 Šentvid pri Stični
61. 1281 Kresnice 160. 8275 Škocjan
62. 8270 Krško 161. 4220 Škofja Loka
63. 3270 Laško 162. 3211 Škofja vas
64. 2230 Lenart v Slov. gor. 163. 1291 Škofljica
65. 9220 Lendava 164. 1293 Šmarje – Sap
66. 4248 Lesce 165. 3240 Šmarje pri Jelšah
67. 8273 Leskovec pri Kršk. 166. 8220 Šmarješke Toplice
68. 2341 Limbuš 167. 3327 Šmartno ob Paki
69. 1270 Litija 168. 1275 Šmartno pri Litiji
70. 1000 Ljubljana 169. 3325 Šoštanj
71. 1231 Ljubljana – Črnuče 170. 3220 Štore
72. 1261 Ljubljana – Dobrunje 171. 5220 Tolmin
73. 1260 Ljubljana – Polje 172. 1420 Trbovlje
74. 1210 Ljubljana – Šentvid 173. 8210 Trebnje
75. 1211 Ljubljana – Šmartno 174. 1236 Trzin
76. 3333 Ljubno ob Savinji 175. 4290 Tržič
77. 9240 Ljutomer 176. 9224 Turnišče
78. 3215 Loče pri Poljčanah 177. 3320 Velenje
79. 1370 Logatec 178. 1315 Velike Lašče
80. 2344 Lovrenc na Pohorju 179. 1312 Videm – Dobrepolje
81. 1225 Lukovica 180. 5271 Vipava
82. 2322 Majšperk 181. 1294 Višnja Gora
83. 2321 Makole 182. 1217 Vodice
84. 2000 Maribor 183. 3212 Vojnik
85. 1215 Medvode 184. 5293 Volčja Draga
86. 1234 Mengeš 185. 3025 Vransko
87. 8330 Metlika 186. 1360 Vrhnika
88. 2392 Mežica 187. 2367 Vuzenica
89. 2204 Miklavž na Dr. polju 188. 1410 Zagorje ob Savi
90. 5291 Miren 189. 2201 Zgornja Kungota
91. 8233 Mirna 190. 2314 Zgornja Polskava
92. 2382 Mislinja 191. 1411 Izlake
93. 1251 Moravče 192. 3214 Zreče
94. 9226 Moravske Toplice 193. 4209 Žabnica
95. 5216 Most na Soči 194. 3310 Žalec
96. 3330 Mozirje 195. 4228 Železniki
97. 9000 Murska Sobota 196. 4226 Žiri
98. 2366 Muta 197. 4274 Žirovnica
99. 4202 Naklo 198. 8360 Žužemberk
Zap. št. Pošta
1. 5270 Ajdovščina
2. 6280 Ankaran
3. 9253 Apače
4. 9231 Beltinci
5. 4260 Bled
6. 4264 Bohinjska Bistrica
7. 1353 Borovnica
8. 8294 Boštanj
9. 5230 Bovec
10. 8280 Brestanica
11. 1351 Brezovica pri Ljublj.
12. 8250 Brežice
13. 3000 Celje
14. 4207 Cerklje na Gor.
15. 1380 Cerknica
16. 5282 Cerkno
17. 9232 Črenšovci
18. 2393 Črna na Koroškem
19. 8340 Črnomelj
20. 5210 Deskle
21. 6215 Divača
22. 1233 Dob
23. 3204 Dobrna
24. 1356 Dobrova
25. 5212 Dobrovo v Brdih
26. 1431 Dol pri Hrastniku
27. 1262 Dol pri Ljubljani
28. 8350 Dolenjske Toplice
29. 1230 Domžale
30. 5294 Dornberk
31. 2370 Dravograd
32. 2272 Gorišnica
33. 9250 Gornja Radgona
34. 3342 Gornji Grad
35. 1290 Grosuplje
36. 2311 Hoče
37. 1354 Horjul
38. 1430 Hrastnik
39. 5280 Idrija
40. 1292 Ig
41. 6250 Ilirska Bistrica
42. 1295 Ivančna Gorica
43. 6310 Izola
44. 4270 Jesenice
45. 8261 Jesenice na Dolenj.
46. 2351 Kamnica
47. 1241 Kamnik
48. 5213 Kanal
49. 2325 Kidričevo
50. 1412 Kisovec
51. 5222 Kobarid
52. 1330 Kočevje
53. 6223 Komen
54. 1218 Komenda
55. 6000 Koper
56. 8311 Kostanjevica na Kr.
57. 6240 Kozina
58. 3260 Kozje
59. 4000 Kranj
60. 4280 Kranjska gora
61. 1281 Kresnice
62. 8270 Krško
63. 3270 Laško
64. 2230 Lenart v Slov. gor.
65. 9220 Lendava
66. 4248 Lesce
67. 8273 Leskovec pri Kršk.
68. 2341 Limbuš
69. 1270 Litija
70. 1000 Ljubljana
71. 1231 Ljubljana – Črnuče
72. 1261 Ljubljana – Dobrunje
73. 1260 Ljubljana – Polje
74. 1210 Ljubljana – Šentvid
75. 1211 Ljubljana – Šmartno
76. 3333 Ljubno ob Savinji
77. 9240 Ljutomer
78. 3215 Loče pri Poljčanah
79. 1370 Logatec
80. 2344 Lovrenc na Pohorju
81. 1225 Lukovica
82. 2322 Majšperk
83. 2321 Makole
84. 2000 Maribor
85. 1215 Medvode
86. 1234 Mengeš
87. 8330 Metlika
88. 2392 Mežica
89. 2204 Miklavž na Dr. polju
90. 5291 Miren
91. 8233 Mirna
92. 2382 Mislinja
93. 1251 Moravče
94. 9226 Moravske Toplice
95. 5216 Most na Soči
96. 3330 Mozirje
97. 9000 Murska Sobota
98. 2366 Muta
99. 4202 Naklo
100. 3331 Nazarje
101. 1357 Notranje Gorice
102. 5000 Nova Gorica
103. 8000 Novo mesto
104. 2317 Oplotnica
105. 2312 Orehova vas
106. 2270 Ormož
107. 2211 Pesnica pri Marib.
108. 3301 Petrovče
109. 6330 Piran
110. 6257 Pivka
111. 3254 Podčetrtek
112. 1355 Polhov Gradec
113. 2319 Poljčane
114. 3313 Polzela
115. 6320 Portorož
116. 6230 Postojna
117. 2331 Pragersko
118. 3312 Prebold
119. 4205 Preddvor
120. 1352 Preserje
121. 2391 Prevalje
122. 2250 Ptuj
123. 2327 Rače
124. 1433 Radeče
125. 9252 Radenci
126. 2360 Radlje ob Dravi
127. 1235 Radomlje
128. 4240 Radovljica
129. 1381 Rakek
130. 2390 Ravne na Koroškem
131. 5292 Renče
132. 1310 Ribnica
133. 3272 Rimske Toplice
134. 3250 Rogaška Slatina
135. 2342 Ruše
136. 2352 Selnica ob Dravi
137. 8333 Semič
138. 8281 Senovo
139. 8290 Sevnica
140. 6210 Sežana
141. 2380 Slovenj Gradec
142. 2310 Slovenska Bistrica
143. 3210 Slovenske Konjice
144. 1216 Smlednik
145. 1317 Sodražica
146. 5250 Solkan
147. 5281 Spodnja Idrija
148. 2241 Spodnji Duplek
149. 1242 Stahovica
150. 1386 Stari trg pri Ložu
151. 8351 Straža
152. 5261 Šempas
153. 5290 Šempeter pri Gorici
154. 3311 Šempeter v Sav.dol.
155. 4208 Šenčur
156. 2212 Šentilj v Slov. gor.
157. 8310 Šentjernej
158. 3230 Šentjur
159. 1296 Šentvid pri Stični
160. 8275 Škocjan
161. 4220 Škofja Loka
162. 3211 Škofja vas
163. 1291 Škofljica
164. 1293 Šmarje – Sap
165. 3240 Šmarje pri Jelšah
166. 8220 Šmarješke Toplice
167. 3327 Šmartno ob Paki
168. 1275 Šmartno pri Litiji
169. 3325 Šoštanj
170. 3220 Štore
171. 5220 Tolmin
172. 1420 Trbovlje
173. 8210 Trebnje
174. 1236 Trzin
175. 4290 Tržič
176. 9224 Turnišče
177. 3320 Velenje
178. 1315 Velike Lašče
179. 1312 Videm – Dobrepolje
180. 5271 Vipava
181. 1294 Višnja Gora
182. 1217 Vodice
183. 3212 Vojnik
184. 5293 Volčja Draga
185. 3025 Vransko
186. 1360 Vrhnika
187. 2367 Vuzenica
188. 1410 Zagorje ob Savi
189. 2201 Zgornja Kungota
190. 2314 Zgornja Polskava
191. 1411 Izlake
192. 3214 Zreče
193. 4209 Žabnica
194. 3310 Žalec
195. 4228 Železniki
196. 4226 Žiri
197. 4274 Žirovnica
198. 8360 Žužemberk

Imate vprašanje, ali potrebujete nasvet?

Izpolnite obrazec ali nas kontaktirajte na telefon 02 25 25 200. Seveda pa ste vabljeni, da nas obiščete v najsodobnejši ordinaciji in optiki v Mariboru.

Imate vprašanje, ali potrebujete nasvet?

Izpolnite obrazec ali nas kontaktirajte na telefon 02 25 25 200. Seveda pa ste vabljeni, da nas obiščete v najsodobnejši ordinaciji in optiki v Mariboru.